Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21005
Title: Báo cáo ve dự kiến bước đầu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu QH thảo luận ở Tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Thảo luận ở tổ
Ủy ban Pháp luật Quốc hội
Vật quyền
Ý kiến Đại biểu Quốc hội
Những vấn đề giải trình
Phân loại pháp nhân
Quốc hội khóa XIII
Tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra
Dự án Bộ luật dân sự ( Sửa đổi)
Hệ thồng pháp luật dân sự
Hiến pháp năm 2013
Kỳ
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Type: 11-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocaodukienbuocdautiepthu,giaitrinhykienthamtra_BLDS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 226,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.