Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21032
Title: Bản thuyết minh về dự án luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Quốc hội
Kỳ họp thứ 8
Bản thuyết minh
Dự án luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND
Dự thảo luật
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BanthuyetminhveduanLuatbaucu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 196,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.