Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21037
Title: Báo cáo Thẩm tra dự án luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Quốc hội
Kỳ họp thứ 8
Báo cáo
Báo cáo thẩm tra
Dự án luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocaothamtra_LuatbaucuDBQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 202,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.