Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21124
Title: Danh mục luật/ nghị định thư của các quốc gia/ khu vực được tham khảo trong quá trình xây dựng dự thảo luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Quốc hội khóa XIII
quá trình xây dựng dự thảo luật
quốc gia/ khu vực
Danh mục luật
Danh mục nghị định thư
Dự thảo luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Kỳ họp thứ 8
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • DanhmucvanbanveLuattainguyenmoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 120,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.