Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21149
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
Authors: Vụ Quốc phòng - an ninh
Keywords: Thảo luận ở Tổ
Xuất ngũ
Quyền và nghĩa vụ công dân
Tại ngũ
Tội đào ngũ
Tổng hợp ý kiến
Hiến pháp 2013
Kỳ họp thứ 8
Nhập ngũ
Quốc hội khóa XIII
Dại biểu Quốc hội
Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
Đăng ký nghĩa vụ quân sự
Hạ sĩ quan
Báo cáo
Báo cáo tổn
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Type: 11-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaocaotonghopykienDBQHthaoluanoto_LNVQS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 268,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.