Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21258
Title: Báo cáo Tổng hợp ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Quốc hội khóa XIII
sửa đổi, bổ sung một số điều
Tổng hợp ý kiến
Báo cáo
dự án Luật
Đoàn đại biểu Quốc hội
kỳ họp thứ 8
Format: doc
Source: văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCtonghopykien_duanLuatsd,bsmotsodieu_LHKDDVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 250,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.