Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21261
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Đoàn thư ký kỳ họp
Keywords: thảo luận tại Hội trường
Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
Quốc hội khóa XIII
tổng hợp ý kiến
Báo cáo
các vị đại biểu Quốc hội
dự án Luật
kỳ họp thứ 8
Format: doc
Relation: Vie
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_Tonghopykien_duanLuatsd,bsmotsodieu_LHKDDVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 165,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.