Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21330
Title: Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: xem xét
Luật tổ chức Quốc hội
Quốc hội
tiếp thu
thông qua
Báo cáo
chỉnh lý
dự thảo
Giải trình
Format: doc
Source: văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_786_UBTVQH_luattochucQH(sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 223,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.