Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21372
Title: Báo cáo kinh tế tài chính Việt Nam 2011
Authors: Bộ Tài chính và Trung tâm nghiên cứu kinh tế và phát triển Anh Nguyễn
Keywords: 2011
Báo cáo
kinh tế
tài chính
Việt Nam
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Format: pdf; 112tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.BCkinhtetaichinhVN2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.