Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21430
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThư viện Quốc hội
dc.creatorThư viện Quốc hội
dc.date.created9-2014vi
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/21430-
dc.description.abstractChuyên đề trình bày mô hình, tổ chức và hoạt động của Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc. Chuyên đề cũng nêu một số xu hướng cải cách hiện nay trên thế giới và ví dụ về một đề xuất cơ cấu một chính quyền địa phương có thể áp dụng đối với cvi
dc.language.isoVievi
dc.sourceThư viện Quốc hộivi
dc.subjectMỹvi
dc.subjectPhápvi
dc.subjectQuốc hội khóa XIIIvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectAnhvi
dc.subjectĐứcvi
dc.subjectKỳ họp thứ 8vi
dc.subjectLuật Tổ chức Chính phủvi
dc.titleTổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế giới
dc.type9-2014vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07.tochuc-hoatdong-chinhphu-motsonuoctrenthegioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 685,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.