Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21900
Title: Điểm mới của Luật công an nhân dân (sửa đổi)
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: cấp bậc hàm
công an nhân dân
Chế độ chính sách
Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân
hệ thống tổ chức của công an nhân dân
Abstract: Văn bản trình bày những điểm mới về Luật công an nhân dân (sửa đổi): Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; hệ thống tổ chức của công an nhân dân, hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân và một số chế độ chính sách đối
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • DiemmoiLuatCAND_(15.11).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 189,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.