Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21908
Title: Những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: phí
quy hoạch cảng hàng không sân bay
Văn bản trình bãy những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam: Nhà chức tránh hàng không; quy định
Vận chuyển hàng không
An ninh hoàng không
giá dịch vụ hàng khôn
Abstract: Văn bản trình bày những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam:Quy định về nhà chức trách hàng không; quy định về phí, lệ phí và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; quy định về cảng hàng không, sân bay; đảm
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatHKDD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 219,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.