Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21911
Title: Những điểm mới trong Luật đầu tư (sửa đổi)
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: ưu đãi đầu tư
ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
nhà đầu tư
đăng ký đầu tư
Đầu tư kinh doanh
hình thức đầu tư
hỗ trợ đầu tư
Abstract: Trình bày những điểm mới của Luật đầu tư (sửa đổi): Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư; hình thức đầu tư; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc.x
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • nhungdiemmoitrongluatdautusuadoi_fixed3rd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 164,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.