Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21913
Title: Giới thiệu các điểm chính của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh năm 2014
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: đầu tư
Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh
Quản lý
sản xuất kinh doanh
vốn nhà nước
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Sudungvonnhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 198,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.