Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23186
Title: GS, TSKH Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: “Chưa cân đối giữa dạy chữ và dạy người”
Authors: Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
Keywords: giáo dục
dạy người
Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm
dạy chữ
dạy chữ
dạy người
Publisher: Nhân dân
Date Created: 20-9-2013
Issue Date: 2013
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20.9.Chuacandoigiuadaychuvadaynguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.