Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23221
Title: Đề án và những vấn đề “nóng” của giáo dục (2 kỳ)
Keywords: cơ chế thu hút nhân lực
Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo
giáo dục
nhân sự
tài chính
Publisher: Giáo dục thời đại
Date Created: 26-9-2013
Issue Date: 2013
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.9.Dean&nhungvande“nong”cuagiaoduc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 178,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.