Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23432
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBan Công tác Đại biểu
dc.creatorVụ Công tác đại biểu
dc.date.created2014vi
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23432-
dc.language.isoVievi
dc.sourcecủa Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhvi
dc.subjectHội đồng nhân dânvi
dc.subjectTham luậnvi
dc.titleBáo cáo tham luận Vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố
dc.type2014vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • THAMLUaNVeVTROCuATT-ANHCHiN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 151,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.