Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23444
Title: Chế độ bầu cử, triết lý, nguyên tắc và vai trò của luật bầu cử được bắt nguồn từ bản chất bầu cử
Authors: Takami Katsutoshi
Authors: Takami Katsutoshi
Keywords: bầu cử
Chế độ bầu cử
luật bầu cử
Nhật Bản
Source: Hội thảo Kinh nghiệm bầu cử Nhật Bản 4-2014
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaitrinhbayGsTakami.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 366,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.