Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28782
Title: Mấy ý kiến về luật tục của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận về thừa kế
Authors: Trương Tiến Hưng
Keywords: Luật tục
Dân tộc Chăm
Ninh Thuận
Luật thừa kế
Thừa kế
Abstract: Electronic Resources
Trình bày vai trò của hệ thống luật tục nói chung, hệ thống luật tụng của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh thuận nói triêng đối với quản lý nhà nước ở cơ sở. Tìm hiểu vấn đề thừa kế trong luật tục của người Chăm: về nội dung điều chỉnh, luật tục của người Chăm quy định toàn bộ tài sản phục vụ việc cúng tế trong gia đình như quần áo cúng tế, nồi đồng, mân đồng, ống đồng, chén bát ... do con gái út thừa hưởng toàn bộ và có trách nhiệm quản lý để thờ cúng cha mẹ tổ tiên; theo chế độ mẫu hệ, vai trò của người phụ nữ được đề cao; theo quan niệm của dân tộc chăm, phận của đàn ông là chiến đấu-xã hôi, phận đàn bà là sinh nở-gia đình ... Để khắc phục những nhược điểm trong hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở cần lưu ý: Cần tuyên truyên truyền giáo dục pháp luận dân sự nhất là pháp luật thừa kế vào cộng đồng người Chăm; cần quan tâm hơn hoạt động xây dựng quy ước mới ở các làng người Chăm ...; trong hoạt động hòa giải ở cơ sở khi phát sinh tranh chấp tài sản thừa kế cần vận dụng triệt để các nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thỏa thuận trong luật dân sự
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 28-32, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 8(196)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_LUATDOANHNGHIEP_TC_SO8_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.