Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28893
Title: Cải cách tư pháp hình sự và vấn đề phòng, chống oan, sai
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Cải cách tư pháp
Luật hình sự
Oan sai
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Khái niệm oan và sai trong tư pháp hình sự: Oan là gì: Đó là khi một người bị truy tố, xét xử vì hành vi do người khác gây ra. Như vậy, sử kiện phạm tội thì có nhưng truy tố xét xử nhầm người. Oan, trong trường hợp này, đồng nghĩa với truy tố, xét xử nhầm; đó là khi một người bị truy tố, xét xử bởi hành vi không những không do mình gây ra mà trên thực tế không có hành vi phạm tội đó, hành vi đó đã không xảy ra. "Sai" là gì?: Lọt người: Đó là khi tội phạm đã xảy ra, nhưng người gây ra hành vi phạm tội không bị truy tố, không bị xét xử, "nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật" - theo cách nói bình dân; lọt tội: Đó là kết quả của việc định tội danh sai dẫn đến những hậu quả... -- Nguyên nhân của tình trạng truy tố, xét xử oan, sai và phương hướng phòng chống oan, sai: Oan và sai do cố ý vi phạm một cách thô bạo các nguyên tắc quan trọng của luật hình sự và luật tố tụng hình sự; oan và sai xảy ra do thiên hướng buộc tội trong phong cách và tư duy hoạt động của các cán bộ tiến hành tố tụng; oan, sai xảy ra do thái độ, phong cách làm việc quan liêu của những người tiến hành tố tụng; oan, sai xảy ra do kiến thức pháp luật và năng lực chuyên môn, nghề nghiệp thấp kém của một số người tiến hành tố tụng; oan, sai xảy ra xuất phát từ việc chưa bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc độc lập của Tòa án và của các cơ quan và người tiến hành tố tụng khác.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 3-10, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 4(204)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_CAICACHTUPHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.