Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29152
Title: Hỏi đáp về pháp luật
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Nhập khẩu trái phép thuốc lá ngoại
Buôn bán thuốc lá ngoại
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Mặc dù Nhà nước đã có quy định cấm nhập khẩu trái phép và buôn bán thuốc lá điếu của người nước ngoài từ lâu nhưng hiện nay trên thị trường vẫn còn rất nhiều thuốc lá ngoại. Đề nghị cho biết hiện nay có những văn bản pháp luật nào quy định về việc xử lý đối với những trường hợp nhập khẩu trái phép và buôn bán thuốc lá ngoại trên thị trường? Mức độ xử lý đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể như thế nào?
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 61-62, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 5(94)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_HOIDAPPHAPLUAT_TC_SO 5NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.