Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29270
Title: Về các biện pháp tác động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với thị trường tài chính - tiền tệ trong thời gian vừa qua
Authors: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Tài chinh
Luật Ngân hàng
Abstract: Trình bày một số biện pháp mang tính hành chính mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng) đã sử dụng để tác động đến thị trường tài chính – tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong giai đoạn vừa qua bao gồm: biện pháp hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán; nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ tiền tệ, hạn chế lạm phát, ngày 13/2/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định số 346/2008/QĐ-NHNN về việc bắt buộc 41 tổ chức tín dụng mua 20.300 tỷ VND tín phiếu bắt buộc; kiểm soát tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD)
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 44-49, 61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 10(246)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_VECACBIENPHAPTACDONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.