Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29408
Title: Hỏi đáp về pháp luật
Keywords: Luật phá sản doanh nghiệp
Vi phạm hành chính
Thương mại
Luật thương mại
Abstract: Chúng tôi là những người lao động trong một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Chúng tôi muốn biết rằng trong trường hợp giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi đã trừ chi phí phá sản không đủ để thanh toán các khoản nợ cho người lao động thì người lao động được thanh toán các khoản doanh nghiệp nợ theo thứ tự như thế nào? -- Thế nào là vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại?. Pháp luật quy định như thế nào về hình thức và mức xử phạt vi phạm các quy định về trụ sở doanh nghiệp, trụ sở văn phòng đại diện, cửa hàng, cửa hiệu thương mại và về đại lý mua, bán hàng hóa và dịch vụ trong nước.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 62-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 5(100)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_HOIDAPVEPHAPLUAT_TC_SO5_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 587,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.