Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Công Trứ-
dc.coverage.spatialVăn phòng Quốc hộivi
dc.creatorPhạm Công Trứ
dc.date.created1996vi
dc.date.issued1996-
dc.identifier.other0866-7446-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/29574-
dc.description.abstractCó thể coi hợp đồng lao động là xương sống của Luật lao động Việt Nam vì những lý do sau: Hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động -- Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý đáp ứng được nguyên tắc tự do khế ước trong nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động và sức lao động là hàng hóa -- Nội dung của hợp đồng lao động liên quan đến hầu hết các chế định của luật lao động -- Hợp đồng lao động có quan hệ chặt chẽ với thỏa ước lao động tập thể -- Hợp đồng lao động là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để xem xét giải quyết tranh chấp lao động cá nhân khi phát sinh.vi
dc.formattr. 19-23, .pdfvi
dc.language.isovievi
dc.publisherViện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.rightsAccess limited to membersvi
dc.sourceNhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102)vi
dc.subjectHợp đồng lao độngvi
dc.subjectLuật lao độngvi
dc.subjectPháp luật Việt Namvi
dc.subjectChế định pháp luậtvi
dc.titleHợp đồng lao động – Một trong những chế định chủ yếu của Luật lao động Việt Nam-
dc.type1996vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_HOPDONGLAODONG_TC_SO7_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 863,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.