Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29627
Title: Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng và những vướng mắc khi công chứng hợp đồng bảo đảm
Authors: Phạm Văn Đàm
Keywords: Hợp đồng tín dụng
Công chứng
Hợp đồng bảo đảm
Abstract: Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng -- Công chứng hợp đồng bảo đảm và một số vướng mắc
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.29-32 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 1 (285)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_BAODAMTHUCHIENHOPDONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.