Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29646
Title: Một số vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn giải quyết vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Sơn
Keywords: Biện pháp tự vệ
Hàng nhập khẩu
Abstract: Việc xác định tư cách và cơ sở tham gia của những người liên quan trong tố tụng vụ việc về tự vệ -- Phản ứng của các doanh nghiệp bị mất vai trò độc quyền
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.52-61 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 2 (286)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_MOTSOVANDEPHAPLY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.