Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29740
Title: Xây dựng pháp luật - Nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa IX (Trả lời phỏng vấn của phóng viên tạp chí "Nhà nước và pháp luật"
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Xây dựng pháp luật
Hoàn thiện pháp luật
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Quốc hội sẽ thông qua Luật đất đai (sửa đổi), Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật dầu khi, Luật xuất bản, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế và cho ý kiến về các dự án: Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật phá sản doanh nghiệp, Luật về thẩm quyền và trình tự ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm chuẩn bị một bước cho việc xem xét thông qua hai dự án này vào kỳ họp cuối năm 1993.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_XAYDUNGPHAPLUAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 860,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.