Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29946
Title: Đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Đình chỉ điều tra
Cơ quan điều tra
Vụ án hình sự
Luật tố tụng hình sự
Abstract: Đình chỉ điều tra là quyết định của cơ quan điều tra chấm dứt một giai đoạn tố tụng hình sự (giai đoạn điều tra) đối với vụ án hoặc đối với một hoặc một số bị can trong vụ án. Đình chỉ điều tra là không tiến hành bất cứ một hành vi nào có tính chất điều tra. Nếu cơ quan điều tra hoặc điều tra viên vẫn có những hoạt động có tính chất điều tra đối với vụ án hoặc người đã bị khởi tố trước đó đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp có lý do để xác định quyết định đình chỉ điều tra là sai thì cơ quan điều tra phải ra quyết định phục hồi điều tra, rồi mới tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 21-26, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997 .Số 6(110)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_DINHCHIDIEUTRA_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.