Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30116
Title: Đặc thù của việc bảo vệ quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe,thân thể theo quy định của điều 32 Bộ luật dân sự
Authors: Nguyễn Văn Hiện
Keywords: Hiến pháp
Bộ Luật dân sự
Quyền dân sự
Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể
Abstract: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, than thể thuộc nhóm quyền nhân than luôn luôn tồn tại đồng thời với chủ thể, gắn liền với từng cá nhân không thể chuyển giao cho người khác, không thể là đối tượng để mua bán, trao đổi, tặng, cho, đặt cược, bảo lãnh … Bản thân quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, than thể, sức khỏe không tự phát sinh những quan hệ xã hội liên quan đến tài sản, mà nó chỉ phát sinh các quan hệ này khi quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể bị người khác xâm phạm và có gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho cá nhân
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 23-32, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 9(113)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_DACTHUCUAVIECBAOVE_TC_SO9_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.