Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30254
Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về cơ quan giám sát ngân hàng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Chu Thị Thanh An
Keywords: Cơ quan gián sát
Ngân hàng
Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về cơ quan giám sát ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định này
Publisher: Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.60-64 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 12 (320)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60_HOANTHIENCACQUYDINH_TC_SO12_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 708,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.