Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30482
Title: Hình phạt tử hình ở các nước châu Mỹ, châu Âu và các nước Liên Xô cũ
Authors: Đỗ Đức Hồng Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tử hình
Châu Âu
Châu Mỹ
Liên xô
Luật hình sự
Abstract: Khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ, Caribê và Bắc Mỹ. Khu vực tây Âu, Đông Âu và Liên Xô cũ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 73-75,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 2(238)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73_HINHPHATTUHINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.