Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30711
Title: "Đề tài KX01.14 và KX07.17 khảo sát thực tế tại Nghệ An và Thanh Hóa
Keywords: Đề tài cấp nhà nước
Nền chính trị
Hệ thống chính trị
Ý thức pháp luật
Lối sống pháp luật
Nghệ An
Thanh Hóa
Abstract: Electronic Resources
Vừa qua hai đề tài khoa học cấp Nhà nước do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì: KX.01.14 "Vấn đề xây dựng nền chính trị và hệ thốngư chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ", KX07.17 "Cơ sở khoa học của việc xây dựng ý thức và lối sống theo pháp luật" đã phối hợp đi vào khảo sát thực tế ở hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 54-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_DETAIKX01.14_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 892,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.