Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30724
Title: Pháp luật một số quốc gia về chống mại dâm và buôn bán phụ nữ
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Luật Hình sự
Pháp luật quốc tế
Mại dâm
Buôn bán phụ nữ
Abstract: Khái quát pháp luật của một số quốc gia về việc chống mại dâm và buôn bán phụ nữ như: Thái Lan, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và Trung Quốc. Đưa ra một số ý kiến đánh giá chung về tội buôn bán người và về nghề mại dâm
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 30-38, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 7(123)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_PHAPLUATMOTSOQUOCGIA_TC_SO7_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.