Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30741
Title: Một số ý kiến về mở rộng thầm quyền xét xử các vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp huyện
Authors: Đinh Văn Quế
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật tố tụng hình sự
Tòa án nhân dân cấp huyện
Abstract: Electronic Resources
Nêu lên sự cần thiết của việc mở rộng thầm quyền xét xử các vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp huyện. Tìm hiểu tình hình tổ chức và hoạt động của Tòa án cấp huyện: Về tổ chức và cán bộ, về công tác xét xử của Tòa án cấp huyện. Trình bày một số quan điểm về việc mở rộng thầm quyền xét xử của Tòa án cấp huyện
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 21-27, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 9(125)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_MOTSOYKIENVEMORONG_TC_SO9_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.