Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30753
Title: Luật về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Pháp luật
Đặc quyền kinh tế
Luật Hiến pháp
Trung Quốc
Abstract: Đi sâu tìm hiểu và phân tích 4 nội dung cơ bản trong Luật về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ngày 26/6/1998 nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 33-35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 10(126)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_LUATVEVUNGDACQUYEN_TC_SO10_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 775,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.