Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30772
Title: Nghị định của Chính phủ số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã
Authors: Phan Văn Khải
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Nghị định
Quy chế dân chủ
Abstract: Electronic Resources
Những quy định chung – Những việc cần thông báo để nhân dân biết - Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp - Những việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã quyết định - Những việc nhân dân giám sát, kiểm tra - Xây dựng cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản - Điều khoản thi hành
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 40-46, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 12(128)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_NGHIDINHSO29_1998_NDCP_TC_SO12_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.