Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30786
Title: Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền - một văn kiện có tính chất bước ngoặt trong lịch sử nhân quyền quốc tế
Authors: Hoàng Văn Hảo
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Nhân quyền
Abstract: Giới thiệu về ”Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền” do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1948. Tìm hiểu khái quát về nội dung cơ bản Tuyên ngôn gồm lời nói đầu và 30 điều khoản, nêu lên một tập hợp các Quyền của con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự - chính trị - kinh tế - xã hội và văn hóa. Trình bày hiện tượng cácnước phương Tâylợi dụng giá trị đầy tính nhân đạo của ”Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền” để phục vụ những quyền lợi kinh tế, chính trị ích kỷ của họ. Họ tuyệt đối hóa quyền tự do chính trị, tự do cá nhân, coi nhẹ, thậm chí phủ nhận tính đặc thù của Nhân quyền, cố tình bỏ qua tính chất đúng đắn và bức thiết về quyền phát triển của các quốc gia nghèo.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 8-12, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 2(130)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8_TUYENNGONTHEGIOI_TC_SO2_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.