Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30787
Title: Một số vấn đề về chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội
Authors: Nguyễn Quang Minh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Quốc hội
Abstract: Lý giải sự cần thiết phải lập chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về chương trình xây dựng pháp luật: định nghĩa, đặc điểm, phân loại, nội dung và hình thức, quy trình...Trình bày thực trạng việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số kiến nghị về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng pháp luật
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 13-21, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 2(130)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_MOTSOVANDEVECHUONGTRINH_TC_SO2_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.