Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30793
Title: Về hình thức tổ chức và thủ tục xét xử của phiên tòa hình sự
Authors: Đinh Văn Quế
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật tố tụng hình sự
Abstract: Tìm hiểu về phiên tòa hình sự và việc tổ chức phiên tòa. Đi sâu nghiên cứu về những thủ tục xét xửtại phiên tòa. Trình bày một số phương hướng sửa đổi, bổ sung về hình thức tổ chức và thủ tục tục xét xửtại phiên tòahình sự
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 45-55, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 2(130)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_VEHINHTHUCTOCHUC_TC_SO2_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.