Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30797
Title: Về thủ tục hành chính và việc bảo đảm thực hiện quyền con người ở nước ta
Authors: Lê Hồng Sơn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hành chính
Thủ tục hành chính
Nhân quyền
Abstract: Khái quát về lịch sử phát triển thủ tục hành chính liên quan đến quyền con người. Tìm hiểu về thủ tục hành chính trong giai đoạn từ 1945-1954. Trình bày vềthủ tục hành chính trong giai đoạn từ 1954-1986. Tập trung nghiên cứu vềgiai đoạn từ 1986 đến nay.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 13-21, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 3(131)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_VETHUTUCHANHCHINH_TC_SO3_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.