Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30799
Title: Vấn đề công bằng, hợp lý trong chính sách thuế giá trị gia tăng ở nước ta
Authors: Trần Trung Nhân
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Tài chính
Thuế giá trị gia tăn
Abstract: Tổng quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trình bày và phân tích những vấn đề còn bất cập, chưa thực sự công bằng, hợp lý xét trong những quy định cụ thể của chính sách thuế GTGT. Kiến nghị một số biện pháp để điều chỉnh thích hợp để nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong chính sách thuế GTGT được thể hiện đầy đủ hơn.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 28-35, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 3(131)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_VANDECONGBANGHOPLY_TC_SO3_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.