Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30830
Title: Một số ý kiến về Dự thảo Luật Doanh nghiệp
Authors: Bùi Nguyên Khánh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Về khái niệm cổ phần và cổ phiếu – Về đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý công ty – Hợp đồng được giao kết trước khi đăng ký kinh doanh của công ty – Về điều lệ của công ty – Về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 58-61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 5(133)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_MOTSOYKIENVEDUTHAO_TC_SO5_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 882,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.