Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30849
Title: Về những điểm mới của Luật Doanh nghiệp
Authors: Trần Đình Hảo
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Về tên luật và phạm vi điều chỉnh của luật - Về thành lập doanh nghiệp – Các quy định về công ty – Tổ chức lại doanh nghiệp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 17-23, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 9(137)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_VENHUNGDIEMMOI_TC_SO8_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.