Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30859
Title: Một số suy nghĩ về việc nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động giám sát của Quốc hội
Authors: Ngô Đức Mạnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Quốc hội
Abstract: Electronic Resources
Hệ thống hóa cơ sở pháp lý hoạt động giám sát của Quốc hội. Trình bày giám sát trong mối quan hệ với các chức năng khác của Quốc hội. Tổ chức việc thực hiện hoạt động giám sát trên thực tế. Kiến nghị một số ý kiến nhằm tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 39-46, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 9(137)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_MOTSOSUYNGHIVE_TC_SO9_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.