Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30884
Title: Quan điểm pháp trị trong tư tưởng chính trị - xã hội của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1495-1585)
Authors: Trần Nguyên Việt
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp trị
Lý luận pháp luật
Abstract: Electronic Resources
Trình bày và phân tích Quan điểm pháp trị trong tư tưởng chính trị - xã hội của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trạng Trình ) ở thế kỷ 16. Đi sâu nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tư tưởng pháp gia của Nguyễn Bỉnh Khiêm là sự kết hợp giữa xử phạt nghiêm minh kẻ có tội, lấy lòng nhân để trị kẻ bất nhân với sự thành tâm, từ bi của nhà Phật trong việc soi xét mức độ phạm tội của con người để xử đúng tội, để giải oan, cứu vớt những người có tội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr.34-40, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 12(140)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34_QUANDIEMPHAPTRI_TC_SO12_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.