Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30898
Title: Một số ý kiến về việc xác định thẩm quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước: nhìn từ thực trạng của hệ thống các văn bản hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Thâm
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Cơ quan quản lý Nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Tìm hiểu khái niệm hệ thống các văn bản quản lý Nhà nước. Đưa ra và phân tích những bất cập trong thủ tục hành chính, đó là tình trạng thu lệ phí của các nghành, các địa phương một cách tùy tiện. Nó chứng tỏ khi ban hành một văn bản mà thiếu các văn bản triển khai có hệ thống thì ý nghĩa của văn bản đó trong đời sống xã hội sẽ rất hạn chế, nhiều khi còn gây tác dụng xấu ngoài ý muốn. Lý giải những nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong chính sách của các cơ quan Nhà nước. Nêu lên một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của các các văn bản quản lý Nhà nước trong hoạt động của bộ máy
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 13-18, 41, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 2(142)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_MỐTYKIENVEVIECXACDINH_TC_SO2_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.