Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30902
Title: Một số vấn đề pháp lý của thương mại điện tử và việc áp dụng ở Việt Nam
Authors: Mai Hồng Quỳ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Thương mại điện tử
Abstract: Electronic Resources
Khái niệm thương mại điện tử - thương mại điện tử ở các nước trong khu vực – Về việc thiết lập môi trường pháp lý cho thương mại điện tử - Một số vấn đề thực tiễn và pháp lý khi áp dụng thương mại điện tử tại Việt Nam
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 32-41, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 2(142)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32_MOTSOVANDEPHAPLY_TC_SO2_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.