Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30911
Title: Luật về đầu tư nước ngoài đối với bất động sản trong thực tiễn pháp lý ở các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Keywords: Luật đầu tư nước ngoài
Pháp luật Ôxtrâylia
Luật đất đai
Bất động sản
Abstract: Những hạn chế về sở hữu bất động sản -- Những khuyến khích đặc biệt -- Những kiểm soát tiền tệ -- Thuế -- Cá nhân -- Công ty -- Giảm giá thành xây dựng -- Tăng vốn dẫn đến tăng thuế -- Thuế tài sản -- Thuế trước bạ.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 57-59, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 3(82)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_LUATDAUTUNUOCNGOAI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.