Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30916
Title: Vấn đề hoàn thiện bộ máy Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Bộ máy Nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Kiến nghị một số ý kiến cơ bản nhằm hoàn thiện bộ máy Nhà nước ở Việt Nam: Cần nhận thức và vận dụng đúng đắn nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất và thuộc về nhân dân trong điều kiện hiện nay. Hoàn thiện cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Xây dựng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ và hữu hiệu hoạt động của các các cơ quan Nhà nước
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 13-21, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 4(144)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_VANDEHOANTHIENBOMAY_TC_SO4_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.