Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31028
Title: Bộ luật Hình sự năm 1999 với vấn đề bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em
Authors: Phạm Hồng Hải
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Phụ nữ
Trẻ em
Abstract: Electronic Resources
Nghiên cứu một số nội dung về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong luật Hình sự năm 1999 theo hướng: xét từ cả hai góc độ người phạm tội hay người bị tội phạm xâm hại (người bị hại), thì phụ nữ và trẻ em đều có những điểm đặc biệt so với các đối tượng khác. Với tư cách là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước, ngay từ khi mới hình thành cho tới nay, luật Hình sự nước ta đã và luôn là công cụ sắc bén, bảo vệ có hiệu quả bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em khỏi sự xâm hại của tội phạm, đồng thời nó cũng là nơi thể hiện đậm nét chủ nghĩa nhân đạo, chính sách khoan hồng đối với phụ nữ và trẻ em lầm đường, lạc lỗi bước vào con đường phạm tội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 19-25, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 3(155)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_BOLUATHINHSU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.